โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

สันทราย เชียงใหม่
จ.สุรินทร์
โรงสีเกาะแก้ว
จ.หนองคาย
บ้านพักอาศัย กรุงเทพฯ
เดโชโย่ จ.เชียงใหม่
ทางเดินริมแม่น้ำปิง
บลูชิพส์ฯ จ.ลำพูน
จ. หนองบัวลำภู
วัดสันป่าสักวรอุไรฯ
อื่นๆ