โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

บริษัท วินเทรด (1991) จำกัด
13/1 ถ. นิมมานเหมินทร์ 12 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (สำนักงานใหญ่)

 

สอบถามรายละเอียดและขอรูปภาพผลงานเพิ่มเติมได้ที่


กรุงเทพ ฯ

จันทร์ – เสาร์ : 02-5800824 – 5, 02-7456150

แฟกซ์ : 02-5800825 

เชียงใหม่

จันทร์ – เสาร์ : 053-222670, 053-400854

แฟกซ์ : 053-221279 

E-mail : winflor@hotmail.com
 

ติดต่อวินฟลอร์