โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Decoration
ขนาดโดยประมาน :
4" - 6" x 4" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Decoration
ขนาดโดยประมาน :
4" - 6" x 4" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Decoration
ขนาดโดยประมาน :
4" - 6" x 4" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"