โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Wood
ขนาดโดยประมาน :
12" x 12" up to 96"
ความห่างของร่อง :
1/8"
ความลึกของร่อง :
1/8"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Wood
ขนาดโดยประมาน :
12" x 12" up to 96"
ความห่างของร่อง :
1/8"
ความลึกของร่อง :
1/8"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Wood
ขนาดโดยประมาน :
12" x 12" up to 96"
ความห่างของร่อง :
1/8"
ความลึกของร่อง :
1/8"