โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Serpentine
ขนาดโดยประมาน :
6-3/8" x 4-1/4" up to 10"
ความห่างของร่อง :
13/16"
ความลึกของร่อง :
3/16"