โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
6" up to 22"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
3/8"