โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
Rectangles: 8" x 16" Square: 8" x 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
7/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
Rectangles: 8" x 16" Square: 8" x 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
7/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
Rectangles: 8" x 16" Square: 8" x 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
7/16"