โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Stone
ขนาดโดยประมาน :
Small Tiles: 9-3/4" x 9-3/4" Large Tiles: 19-3/4" x 19-3/4"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
1/2"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Stone
ขนาดโดยประมาน :
Small Tiles: 9-3/4" x 9-3/4" Large Tiles: 19-3/4" x 19-3/4"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
1/2"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Stone
ขนาดโดยประมาน :
Small Tiles: 9-3/4" x 9-3/4" Large Tiles: 19-3/4" x 19-3/4"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
1/2"