โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
4-7/8" up to 14-7/8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
4-7/8" up to 14-7/8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Ashlar
ขนาดโดยประมาน :
4-7/8" up to 14-7/8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"