โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Fan
ขนาดโดยประมาน :
3" - 6" x 3" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/8" up to 1"
ความลึกของร่อง :
1/8" up to 1"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Fan
ขนาดโดยประมาน :
3" - 6" x 3" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/8" up to 1"
ความลึกของร่อง :
1/8" up to 1"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Fan
ขนาดโดยประมาน :
3" - 6" x 3" - 6"
ความห่างของร่อง :
1/8" up to 1"
ความลึกของร่อง :
1/8" up to 1"