โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
2" up to 29"
ความห่างของร่อง :
3/16" up to 5/8"
ความลึกของร่อง :
3/8"