โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
4-3/8" x 5-1/4" - 9-1/4
ความห่างของร่อง :
1/2"
ความลึกของร่อง :
3/8"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
4-3/8" x 5-1/4" - 9-1/4
ความห่างของร่อง :
1/2"
ความลึกของร่อง :
3/8"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
4-3/8" x 5-1/4" - 9-1/4
ความห่างของร่อง :
1/2"
ความลึกของร่อง :
3/8"