โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
5-5/8" x 6" up to 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
5-5/8" x 6" up to 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Cobblestone
ขนาดโดยประมาน :
5-5/8" x 6" up to 8"
ความห่างของร่อง :
1/4"
ความลึกของร่อง :
1/4"