โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
5" - 7" x 8" - 13"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
3/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
5" - 7" x 8" - 13"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
3/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
5" - 7" x 8" - 13"
ความห่างของร่อง :
3/8"
ความลึกของร่อง :
3/16"