โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
12" - 30" x 16" - 40"
ความห่างของร่อง :
1/4" up to 3/4"
ความลึกของร่อง :
5/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
12" - 30" x 16" - 40"
ความห่างของร่อง :
1/4" up to 3/4"
ความลึกของร่อง :
5/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Free-Form
ขนาดโดยประมาน :
12" - 30" x 16" - 40"
ความห่างของร่อง :
1/4" up to 3/4"
ความลึกของร่อง :
5/16"