โทร : (02)5 800824-5 (กรุงเทพ)
(053)-222670 (เชียงใหม่)

รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Tile
ขนาดโดยประมาน :
4" x 4"
ความห่างของร่อง :
1/8" - 1/4"
ความลึกของร่อง :
3/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Tile
ขนาดโดยประมาน :
4" x 4"
ความห่างของร่อง :
1/8" - 1/4"
ความลึกของร่อง :
3/16"
รายละเอียดของพื้น :
จำพวก :
Tile
ขนาดโดยประมาน :
4" x 4"
ความห่างของร่อง :
1/8" - 1/4"
ความลึกของร่อง :
3/16"